XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Table of content
 
Volume 3, 2003
Volume 3, Regular Issue, 2003
Kliniczna manifestacja chorób wątroby
Marta  Wawrzonowicz-Syczewska
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 5-9
ICID: 15070
IC™ Value: 1.77
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
Kryteria różnicowania ostrych zapaleń wątroby
Małgorzata  Pawłowska, Waldemar  Halota
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 10-12
ICID: 15072
IC™ Value: 1.77
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
Zakrzepica żyły wrotnej i żył wątrobowych
Piotr  Małkowski, Jacek  Pawlak, Bogdan  Michałowicz
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 13-19
ICID: 15076
IC™ Value: 1.77
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
Rak wątrobowokomórkowy-patogeneza, klinika, leczenie
Jacek  Pawlak, Piotr  Małkowski, Bogdan  Michałowicz
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 24-28
ICID: 15086
IC™ Value: 1.77
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
Genetycznie uwarunkowane rodzinne cholestazy wewnątrzwątrobowe - wybrane zagadnienia
Irena  Jankowska, Joanna  Pawłowska, Piotr  Czubkowski, Jerzy  Socha
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 29-33
ICID: 15095
IC™ Value: 3.53
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
Zakażenia po transplantacji wątroby
Urszula  Ołdawska-Jedynak, Joanna  Pawłowska, Leszek  Pączek
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 34-39
ICID: 15133
IC™ Value: 3.53
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
Resekcje wątroby: wskazania i prognozy
Jerzy A. Polański
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 45-47
ICID: 15135
IC™ Value: 1.77
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
Odczyny wątrobowe w wybranych chorobach zakaźnych
SławomirA. Pancewicz, Maciej  Kondrusik, Sambor  Grygorczuk, Joanna  Zajkowska, Teresa  Hermanowska-Szpakowicz
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 48-54
ICID: 15148
IC™ Value: 2.82
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
Zmienność wirusa B zapalenia wątroby - znaczenie kliniczne genotypów i wariantów HBV
Krzysztof  Simon, Ilona  Dziemianko
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 55-58
ICID: 15158
IC™ Value: 1.77
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
Zmienność wirusa B zapalenia wątroby - znaczenie kliniczne mutantów HBV
Krzysztof  Simon, Ilona  Dziemianko
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 59-65
ICID: 15195
IC™ Value: 1.77
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
Występowanie mutacji promotora i regionu pre-core wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) oraz próba oceny ich udziału w patogenezie uszkodzenia wątroby
Janusz  Cianciara, Marek  Radkowski, Teresa  Łach, Joanna  Jabłońska
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 66-71
ICID: 15210
IC™ Value: 1.77
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
HIV a wirusy hepatotropowe
Małgorzata Pawłowska , Waldemar  Halota
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 72-75
ICID: 15223
IC™ Value: 1.77
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
Zakażenie HCV-najtrudniejsze problemy kliniczne
Hanna  Berak
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 76-79
ICID: 15270
IC™ Value: 1.77
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
Pegylowany interferon alfa 2a (PEGASYS) i rybawiryna–współczesna opcja leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C
Małgorzata  Pawłowska, Waldemar  Halota
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 80-83
ICID: 15339
IC™ Value: 1.77
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
Zakażenie HCV u pacjentów HIV(+) w świetle doniesień z „Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases” Boston Nov. 1-5, 2002
Andrzej  Horban, Piotr  Pulik
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 84-87
ICID: 15341
IC™ Value: 1.77
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
Tlenek azotu a wątroba
Waldemar  Halota, Małgorzata  Pawłowska, Ryszard  Oliński
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 88-91
ICID: 15342
IC™ Value: 1.77
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
Alkoholowa choroba wątroby – nowe poglądy na patogenezę i terapię
Anna  Boroń-Kaczmarska
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 92-95
ICID: 15344
IC™ Value: 1.77
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby ( NAFLD )
Anna  Boroń-Kaczmarska
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 96-98
ICID: 15345
IC™ Value: 1.77
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.