XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Table of content
 
Volume 6, Number 6, 2006
Volume 6, Regular Issue, 2006
Guilelines to treatment of viral hepatitis type B (HBV) and type C (HCV) in children qualified to liver or/and kidney transplantation and after transplantation
J.  Pawłowska , R.  Grenda , P.  Kaliciński , K.  Dzierżanowska-Fangrat, J.  Socha , M.  Woynarowski, J.  Cielecka-Kuszyk
Medical Science Review - Hepatologia 2006; 6(6):21-30
ICID: 514156
IC™ Value: 3.59
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
Zasady postępowania w zakażeniach wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV) u dzieci kwalifikowanych do leczenia przeszczepem wątroby lub/i nerki oraz po transplantacji
Marek Woynarowski, Joanna Pawłowska, Ryszard Grenda, Piotr Kaliciński, Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Jerzy Socha, Joanna Cielecka-Kuszyk
Medical Science Review - Hepatologia 2006; 6(6):21-30
ICID: 673793
IC™ Value: 3.59
ABSTRACT  |  FULL TEXT (AVAILABLE SOON)
 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.