XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Table of content
 
Volume 10, 2010
Volume 10, Regular Issue, 2010
Pathogenesis of HBV infection
Jacek Juszczyk
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 7-12
ICID: 911662
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 170 KB  |  STATS
Immunopathogenesis of chronic hepatitis B and C in children
Iwona Mozer-Lisewska, Arleta  Kowala-Piaskowska, Jan Żeromski
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 13-17
ICID: 911663
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 144 KB  |  STATS
Pathophysiological aspects of recently discovered adipokines in chronic hepatitis C
Michał Kukla, Włodzimierz  Mazur
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 18-24
ICID: 911664
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 178 KB  |  STATS
Mechanisms of liver fibrosis and methods of its assessment
Emil Błazik, Magdalena Durlik
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 25-29
ICID: 911665
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 129 KB  |  STATS
The role of oxidative stress after liver transplantation
Piotr Czubkowski, Joanna  Pawłowska, Piotr Socha
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 30-34
ICID: 911668
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 329 KB  |  STATS
Cell-based model of coagulation
Piotr Czupryński, Marta Wawrzynowicz-Syczewska
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 35-39
ICID: 911669
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 478 KB  |  STATS
The risk of bleeding among patients with postinflammatory liver cirrhosis
Krzysztof Simon, Sylwia Serafińska, Monika Pazgan-Simon
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 40-44
ICID: 911671
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 152 KB  |  STATS
Hepatorenal syndrom (HRS) pathogenetic mechanisms, diagnosis and treatment
Urszula Ołdakowska-Jedynak, Marek Krawczyk
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 45-51
ICID: 911673
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 165 KB  |  STATS
Zalecenia terapeutyczne na rok 2010: leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B
Jacek Juszczyk, Anna Boroń-Kaczmarska, Janusz Cianciara, Robert Flisiak, Andrzej Gładysz, Waldemar Halota, Wiesław  Kryczka, Piotr Małkowski, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Simon
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 52-53
ICID: 911677
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 87 KB  |  STATS
Predictors and markers of effective therapy of HBV infections
Waldemar Halota
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 54-57
ICID: 911680
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 112 KB  |  STATS
Lamivudine – still actual therapeutic option for protection of HBV infection reactivation and vertical transmission
Waldemar Halota, Małgorzata Pawłowska
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 58-61
ICID: 911683
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 198 KB  |  STATS
Entecavir – long term clinical observations
Waldemar  Halota
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 62-64
ICID: 911685
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 95 KB  |  STATS
Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C. Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV – maj 2010
Waldemar Halota, Anna Boroń-Kaczmarska, Janusz Cianciara, Robert  Flisiak, Jacek Juszczyk, Kazimierz Madaliński, Piotr Małkowski, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof  Simon, Marek Woynarowski
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 65-66
ICID: 911687
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 91 KB  |  STATS
Efficacy of pegylated interferons in treatment of chronic hepatitis C
Małgorzata Pawłowska
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 67-69
ICID: 911688
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 89 KB  |  STATS
Pegylated interferon alpha-2b in treatment of chronic hepatitis C in children
Małgorzata Pawłowska
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 70-72
ICID: 911689
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 92 KB  |  STATS
Whole genome association studies in search of treatment response markers in the patients with chronic genotype 1 hepatitis C virus infection
Krzysztof Domagalski, Andrzej Tretyn, Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 73-76
ICID: 911690
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 122 KB  |  STATS
Update on new drugs for chronic hepatitis C
Anna Parfieniuk-Kowerda, Robert  Flisiak
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 77-84
ICID: 911692
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 210 KB  |  STATS
HIV and liver diseases
Anna Boroń-Kaczmarska
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 85-88
ICID: 911693
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 117 KB  |  STATS
Coinfections HBV and HCV in HIV patients
Alicja Wiercińska-Drapało
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 89-94
ICID: 911694
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 163 KB  |  STATS
Diagnosis and treatment of non-alcoholic fatty liver disease in children
Dariusz Lebensztejn, Piotr  Socha
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 95-100
ICID: 911695
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 163 KB  |  STATS
Catch up growth in children with cholestatic syndromes
Joanna Pawłowska, Piotr Socha, Irena Jankowska
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 101-104
ICID: 911696
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 122 KB  |  STATS
Alagille Syndrome
Dorota Gliwicz, Irena Jankowska, Joanna Pawłowska
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 105-108
ICID: 911697
IC™ Value: 3.34
ABSTRACT  |  FULL TEXT 152 KB  |  STATS
 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.