XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Biologia i morfologia włóknienia wątroby
Dariusz Marek Lebensztejn, Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska, Małgorzata Borzym-Kluczyk, Krzysztof Zwierz
Medical Science Review - Hepatologia 2004; 4 5-11
aaICID: 14832
Article type: Original article
IC™ Value: 3.53
Abstract provided by Publisher
 
III Klinika Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku
Zakład Patomorfologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Białymstoku
Zakład Biochemii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Białymstoku


ICID 14832


Related articles
  • in IndexCopernicus™
         morfologia [3 related records]


  •  

    Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
    Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.