XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Niezróżnicowane komórki wątroby
Piotr Czekaj, Anna Wiaderkiewicz, Marcin KamiƄski
Medical Science Review - Hepatologia 2004; 4 19-27
aaICID: 14993
IC™ Value: 1.77
Abstract provided by Publisher
 
II Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach


ICID 14993


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.