XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Udział stresu oksydacyjnego w uszkodzeniach wątroby
Justyna Ostrowska, Marek Makiela, Krzysztof Zwierz
Medical Science Review - Hepatologia 2004; 4 28-32
aaICID: 14994
Article type: Original article
IC™ Value: 3.53
Abstract provided by Publisher
 
Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Akademii Medycznej w Białymstoku
Zakład Biochemii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Białymstoku


ICID 14994


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.