XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Patomorfologia niezłośliwych ogniskowych zmian wątroby (zmian nienowotworowych oraz nowotworów łagodnych).
Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska, Barbara Górnicka, Tadeusz Wróblewski
Medical Science Review - Hepatologia 2004; 4 33-37
aaICID: 14995
IC™ Value: 1.77
Abstract provided by Publisher
 
Zakład Anatomii Patologicznej AM Warszawa
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM Warszawa


ICID 14995


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.