XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Patomorfologia pierwotnych nowotworów złośliwych wątroby
Barbara Górnicka, Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska, Tadeusz Wróblewski
Medical Science Review - Hepatologia 2004; 4 38-42
aaICID: 14997
IC™ Value: 1.77
Abstract provided by Publisher
 
Zakład anatomii Patologicznej AM Warszawa
Katerda i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby AM Warszawa


ICID 14997


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.