XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Charakterystyka i znaczenie kliniczne odmian genetycznych HBV
Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota
Medical Science Review - Hepatologia 2004; 4 43-47
aaICID: 14999
IC™ Value: 1.77
Abstract provided by Publisher
 
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Akademia Medyczna w Bydgoszczy


ICID 14999


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.