XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Pozawątrobowe zespoły kliniczne w przebiegu zakażeń wirusami hepatotropowymi
Urszula Ołdakowska-Jedynak, Anna Boroń-Kaczmarska, Leszek Pączek
Medical Science Review - Hepatologia 2004; 4 47-55
aaICID: 15002
IC™ Value: 1.77
Abstract provided by Publisher
 
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych AM w Warszawie
Klinika Chorób Zakaźnych PAM w Szczecinie


ICID 15002


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.