XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Wrodzone hiperbilirubinemie czynnościowe okresu dojrzewania
Dariusz Marek Lebensztejn, Elżbieta Skiba, Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska, Krzysztof Zwierz
Medical Science Review - Hepatologia 2004; 4 88-92
aaICID: 15029
Article type: Original article
IC™ Value: 3.53
Abstract provided by Publisher
 
III Klinika Chorób Dzieci Akademia Medyczna w Białymstoku
Zakład Patomorfologii Klinicznej Akademia Medyczna w Białymstoku
Zakład Biochemii Farmaceutycznej Akademia Medyczna w Białymstoku


ICID 15029


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.