XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Badania radioizotopowe w chorobach wątroby i dróg żółciowych
Tadeusz Budlewski, Franciszek Rogowski, Krzysztof Zwierz
Medical Science Review - Hepatologia 2004; 4 100-104
aaICID: 15034
Article type: Original article
IC™ Value: 3.53
Abstract provided by Publisher
 
Zakład Medycyny Nuklearnej Akademia Medyczna w Białymstoku
Zakład Biochemii Farmaceutycznej Akademia Medyczna w Białymstoku


ICID 15034


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.