XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Przydatność oznaczenia poziomu arginazy w monitorowaniu funkcji przeszczepionej wątroby
Jacek Pawlak, Mariusz Grodzicki
Medical Science Review - Hepatologia 2004; 4 105-107
aaICID: 15037
IC™ Value: 1.77
Abstract provided by Publisher
 
Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby Akademia Medyczna w Warszawie


ICID 15037


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.