XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno-czcze ( TIPS ) – pomost do transplantacji wątroby
Tadeusz Wróblewski, Olgierd Rowiński, Ireneusz Grzelak, Jacek Pawlak, Magdalena Januszewicz, Paweł Nyckowski, Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska, Barbara Górnicka, Piotr Małkowski, Marek Krawczyk
Medical Science Review - Hepatologia 2004; 4 108-112
aaICID: 15042
IC™ Value: 1.77
Abstract provided by Publisher
 
Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby Akademia Medyczna w Warszawie
II Zakład Radiologii Klinicznej AM w Warszawie
Zakład Anatomii Patologicznej Akademia Medyczna w Warszawie
Zakład Anatomii Patologicznej Akademia Medyczna
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby Akademia Medyczna w Warszawie


ICID 15042


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.