XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Zakrzepica żyły wrotnej i żył wątrobowych
Piotr Małkowski, Jacek Pawlak, Bogdan Michałowicz
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 13-19
aaICID: 15076
IC™ Value: 1.77
Abstract provided by Publisher
 
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnj i Chorób Wątroby, Akademii Medycznej w Warszawie


ICID 15076


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.