XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Zakażenia po transplantacji wątroby
Urszula Ołdawska-Jedynak, Joanna Pawłowska, Leszek Pączek
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 34-39
aaICID: 15133
Article type: Original article
IC™ Value: 3.53
Abstract provided by Publisher
 
Klinika Immunologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych A.M w Warszawie
Klinika Gastroenterologii,Hepatologii i Żywienia,Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka


ICID 15133


Related articles
  • in IndexCopernicus™
         Liver [1594 related records]


  •  

    Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
    Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.