XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Występowanie mutacji promotora i regionu pre-core wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) oraz próba oceny ich udziału w patogenezie uszkodzenia wątroby
Janusz Cianciara, Marek Radkowski, Teresa Łach, Joanna Jabłońska
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 66-71
aaICID: 15210
IC™ Value: 1.77
Abstract provided by Publisher
 
Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Akademia Medyczna w Warszawie
Instytut Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Akademia Medyczna w Warszawie


ICID 15210


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.