XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Pegylowany interferon alfa 2a (PEGASYS) i rybawiryna–współczesna opcja leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C
Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 80-83
aaICID: 15339
IC™ Value: 1.77
Abstract provided by Publisher
 
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Akademia Medyczna w Bydgoszczy


ICID 15339


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.