XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Alkoholowa choroba wątroby – nowe poglądy na patogenezę i terapię
Anna BoroĊ„-Kaczmarska
Medical Science Review - Hepatologia 2003; 3 92-95
aaICID: 15344
IC™ Value: 1.77
Abstract provided by Publisher
 
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie


ICID 15344


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.