XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Biosynteza i transport kwasów żółciowych
Krzysztof Zwierz, Małgorzata Knaś
Medical Science Review - Hepatologia 2002; 2 5-19
aaICID: 15346
Article type: Original article
IC™ Value: 3.53
Abstract provided by Publisher
 
Zakład Biochemii farmaceutycznej, Akademia Medyczna w Białymstoku

Tworzenie kwasów żółciowych jest jedną z głównych dróg usuwania
cholesterolu z organizmu.Pierwotne kwasy żółciowe tworzą się na drodze "obojetnej" i " kwaśnej".Intensywnosc biosyntezy kwasów żółciowych na drodze "obojetnej" kontroluje 7alfa -hydroksylaza cholesterolu, a na drodze "kwasnej" 27-hydroksylaza holesterolu.Ilość kwasu cholowego zależy od aktywnosci 12-alfa-hydroksylazy sterydów.Wolne kwasy żółciowe są sprzęgane w wątrobie z aminokwasami ( glicyna,tauryna) lub cukrami i wydalane do żółci.
W jelicie bakterie modyfikują pierścień gonanowy i tworzą rugorzędowe kwasy żółciowe.Wiekszość pierwszo- i drugorzędowych kwasów żółciowych jest wchłaniana w jelicie i powraca do wątroby z krwią żyły wrotnej.Hepatocyt przekształca drugorzędowe kwasy żółciowe w trzeciorzędowe ,sprzęga z cukrami lub aminokwasami i wydala do żółci.

ICID 15346


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.