XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Diagnostyka i leczenie włóknienia wątroby.
Dariusz Marek Lebensztejn
Medical Science Review - Hepatologia 2002; 2 37-44
aaICID: 15349
Article type: Review article
IC™ Value: 2.82
Abstract provided by Publisher
 
III MKlinika Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku


ICID 15349


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.