XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Zakażenia HIV w świetle badań hepatologicznych
Małgorzata Pawłowska
Medical Science Review - Hepatologia 2002; 2 91-94
aaICID: 15357
IC™ Value: 1.77
Abstract provided by Publisher
 
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej im. L.Rydygiera w Bydgoszcz


ICID 15357


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.