XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Miejsce radiologii interwencyjnej w diagnostyce i leczeniu chorób wątroby
Olgierd Rowiński, Magdalena Januszewicz, Maciej Jaworski, Piotr Małkowski, Tadeusz Wróblewski, Jacek Pawlak, Bogdan Michałowicz
Medical Science Review - Hepatologia 2002; 2 95-101
aaICID: 15358
IC™ Value: 1.77
Abstract provided by Publisher
 
II Zakład Radiologii Klinicznej AM w Warszawie
II Zakład Radiologii Klinicznej AM w Warszawie
Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby AM w Warszawie


ICID 15358


Related articles
  • in IndexCopernicus™
         embolizacja [4 related records]


  •  

    Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
    Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.