XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Problemy hepatologiczne w różnych specjalnościach lekarskich
Piotr Zaborowski
Medical Science Review - Hepatologia 2002; 2 110-116
aaICID: 15360
IC™ Value: 1.77
Abstract provided by Publisher
 
Klinika Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Akademii Medycznej w Warszawie


ICID 15360


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.