XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Lamiwudyna w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu B u osób dorosłych
Jacek Juszczyk
Medical Science Review - Hepatologia 2002; 2 117-123
aaICID: 15361
IC™ Value: 1.77
Abstract provided by Publisher
 
Klinika Chorób Zakaźnych Instytutu Mikrobiologii i Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


ICID 15361


Related articles

 

Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.