XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Transplantacje wątroby:analiza biorców w ośrodku pediatrycznym i dla dorosłych
Jacek Pawlak, Joanna Pawłowska
Medical Science Review - Hepatologia 2002; 2 135-138
aaICID: 15364
Article type: Original article
IC™ Value: 3.53
Abstract provided by Publisher
 
Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby A.M. w Warszawie
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia IP-CZD


ICID 15364


Related articles
  • in IndexCopernicus™
         dzieci [380 related records]


  •  

    Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
    Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.