XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Zasady postępowania w zakażeniach wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV) u dzieci kwalifikowanych do leczenia przeszczepem wątroby lub/i nerki oraz po transplantacji
Marek Woynarowski, Joanna Pawłowska, Ryszard Grenda, Piotr Kaliciński, Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Jerzy Socha, Joanna Cielecka-Kuszyk
Medical Science Review - Hepatologia 2006; 6(6):21-30
ICID: 673793
Article type: Original article
IC™ Value: 3.59
Abstract provided by Publisher
 

ICID 673793


Related articles
  • in IndexCopernicus™
         zapalenie wątroby typu b [3 related records]


  •  

    Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
    Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.