XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Journal Abstract
 
Zalecenia terapeutyczne na rok 2010: leczenie przeciwwirusowe przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B
Jacek Juszczyk, Anna Boroń-Kaczmarska, Janusz Cianciara, Robert Flisiak, Andrzej Gładysz, Waldemar Halota, Wiesław Kryczka, Piotr Małkowski, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Simon
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 52-53
aaICID: 911677
Article type: Review article
IC™ Value: 3.34
Abstract provided by Publisher
 

ICID 911677
 
FULL TEXT 87 KB


Related articles
  • in IndexCopernicus™
         zapalenia wątroby typu B [0 related records]


  •  

    Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
    Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.