XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Stan przeszczepiania wątroby w Polsce na tle wyników europejskich
Liver transplantation in Poland in comparison to European results
Piotr  Małkowski, Jarosław  Czerwiński, Dariusz  Wasiak, Marta  Łaba, Anna  Pszenny, Dominika  Gutowska, Marek  Pacholczyk, Andrzej  Chmura, Beata  Łągiewska, Leszek Adadyński, Maciej  Kosieradzki, Artur  Kwiatkowski, Janusz  Trzebicki, Piotr  Kaliciński, Joanna  Pawłowska, Leszek  Pączek, Magdalena  Durlik
Medical Science Review - Hepatologia 2007; 7 3-8
ICID: 485973
Abstract total views: 403
Full text total downloads: 1458
Maximum downloads: 33 2014.03
Minimum downloads: 1 2011.03
Average monthly downloads: 11.57


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2020
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.