XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Entekawir (Baraclude) i pegylowany interferon alfa-2a (Pegasys) – nowe leki w aktualnym standardzie leczenia przewlekłego zapalenia

wątroby typu B w Polsce

Waldemar  Halota, Małgorzata Pawłowska
Medical Science Review - Hepatologia 2007; 7 25-28
ICID: 485980
Abstract total views: 214
Full text total downloads: 1052
Maximum downloads: 32 2009.01
Minimum downloads: 1 2016.07
Average monthly downloads: 11.31


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2017
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.