XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C w stacjach hemodializ
Tomasz  Ozorowski, Alicja  Grzegorzewska
Medical Science Review - Hepatologia 2007; 7 42-46
ICID: 485983
Abstract total views: 344
Full text total downloads: 2061
Maximum downloads: 40 2017.05
Minimum downloads: 2 2016.12
Average monthly downloads: 18.24


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.