XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Niedokrwistość w chorobach wątroby ze szczególnym uwzględnieniem roli hepcydyny
Anaemia of liver disease with a special emphasis on the role of hepcidin
Iwona  Malinowska, Joanna  Pawłowska, Jerzy  Socha, Anna  Adamowicz-Salach, Michał  Matysiak
Medical Science Review - Hepatologia 2007; 7 60-63
ICID: 485991
Abstract total views: 204
Full text total downloads: 2614
Maximum downloads: 98 2017.01
Minimum downloads: 2 2011.08
Average monthly downloads: 30.75


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2017
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.