XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Niedokrwistość w chorobach wątroby ze szczególnym uwzględnieniem roli hepcydyny
Anaemia of liver disease with a special emphasis on the role of hepcidin
Iwona  Malinowska, Joanna  Pawłowska, Jerzy  Socha, Anna  Adamowicz-Salach, Michał  Matysiak
Medical Science Review - Hepatologia 2007; 7 60-63
ICID: 485991
Abstract total views: 311
Full text total downloads: 4666
Maximum downloads: 106 2017.02
Minimum downloads: 2 2011.08
Average monthly downloads: 40.22


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.