XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Optymalizacja opieki u dzieci z niedrożnością dróg żółciowych
Optimizing clinical approach in children with biliary atresia
Piotr  Czubkowski, Joanna  Pawłowska, Jerzy  Socha
Medical Science Review - Hepatologia 2007; 7 64-67
ICID: 485994
Abstract total views: 250
Full text total downloads: 1654
Maximum downloads: 55 2017.10
Minimum downloads: 2 2017.08
Average monthly downloads: 15.75


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2018
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.