XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Optymalizacja opieki u dzieci z niedrożnością dróg żółciowych
Optimizing clinical approach in children with biliary atresia
Piotr  Czubkowski, Joanna  Pawłowska, Jerzy  Socha
Medical Science Review - Hepatologia 2007; 7 64-67
ICID: 485994
Abstract total views: 243
Full text total downloads: 1643
Maximum downloads: 55 2017.10
Minimum downloads: 2 2012.02
Average monthly downloads: 15.95


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2018
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.