XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Diagnostyka obrazowa w ocenie przedi pooperacyjnej wątroby żywych dawców

spokrewnionych

Maciej  Michalak, Ryszard  Pacho, Rafał  Paluszkiewicz, Krzysztof  Zieniewicz, Piotr  Hevelke, Marek  Krawczyk
Medical Science Review - Hepatologia 2007; 7 80-84
ICID: 486001
Abstract total views: 356
Full text total downloads: 1388
Maximum downloads: 38 2008.11
Minimum downloads: 2 2011.08
Average monthly downloads: 11.47


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2020
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.