XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Zastosowanie testów oddechowych w ocenie czynności wątroby
Application of breath tests to assess liver function
Wojciech  Jańczyk, Piotr  Socha, Joanna  Pawłowska, Jerzy  Socha
Medical Science Review - Hepatologia 2007; 7 85-93
ICID: 486002
Abstract total views: 508
Full text total downloads: 3158
Maximum downloads: 264 2018.12
Minimum downloads: 1 2016.12
Average monthly downloads: 27.22


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.