XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
ß-hexosaminidase in liver diseases
ß-hexosaminidase in liver diseases
Sławomir Szajda, Alina  Kępka, Napoleon  Waszkiewicz, Jadwiga  Snarska, Beata  Zalewska-Szajda, Magdalena  Waszkiewicz, Małgorzata  Borzym-Kluczyk, Anna  Jankowska, Joanna  Jakimowicz-Rudy, Sylwia  Chojnowska, Danuta  Dudzik, Jacek Dobryniewski, Małgorzata  Knaś, Ewa  Dutkiewicz, Anna  Stypułkowska, Agnieszka  Zaniewska, Katarzyna Raczkowska, Justyna  Marciniak, Marta  Bruczko, Maciej  Sadowski, Krzysztof  Zwierz
Medical Science Review - Hepatologia 2008; 8 36-43
ICID: 862334
Abstract total views: 742
Full text total downloads: 1728
Maximum downloads: 71 2018.05
Minimum downloads: 1 2012.03
Average monthly downloads: 13.71


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2020
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.