XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NASH) – patogeneza, diagnostyka, leczenie
Danuta  Dudzik, Małgorzata  Knaś, Małgorzata  Borzym-Kluczyk, Oxana  Lukivskay’a, Vyacheslav  Buko, Ewa  Dudkiewicz, Katarzyna  Knaś-Karaszewska, Sławomir  Szajda, Joanna  Jakimowicz-Rudy, Sylwia  Chojnowska, Katarzyna  Niediołko-Bagniuk, Krzysztof Zwierz
Medical Science Review - Hepatologia 2008; 8 48-58
ICID: 862337
Abstract total views: 338
Full text total downloads: 4168
Maximum downloads: 99 2014.01
Minimum downloads: 2 2008.08
Average monthly downloads: 36.24


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.