XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Zaburzenia hemodynamiczne w obrębie krążenia układowego jako przyczyna powikłań nadciśnienia wrotnego u chorych z marskością wątroby
Marek  Hartleb
Medical Science Review - Hepatologia 2008; 8 78-86
ICID: 862356
Abstract total views: 290
Full text total downloads: 2256
Maximum downloads: 58 2015.01
Minimum downloads: 1 2012.08
Average monthly downloads: 20.14


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.