XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Zaburzenia metaboliczne po przeszczepieniu wątroby
Urszula  Ołdakowska-Jedynak, Aldona  Wierzbicka, Joanna  Pawłowska, Leszek  Pączek
Medical Science Review - Hepatologia 2008; 8 109-116
ICID: 862401
Abstract total views: 430
Full text total downloads: 2418
Maximum downloads: 73 2017.03
Minimum downloads: 1 2012.03
Average monthly downloads: 19.34


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2020
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.