XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Ryzyko krwotoku u pacjentów z pozapalną marskością wątroby
Krzysztof Simon, Sylwia Serafińska, Monika Pazgan-Simon
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 40-44
ICID: 911671
Abstract total views: 408
Full text total downloads: 914
Maximum downloads: 30 2012.11
Minimum downloads: 1 2011.05
Average monthly downloads: 10.04


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2018
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.