XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Lamiwudyna – nadal aktualna opcja terapeutyczna w zapobieganiu reaktywacji

i zakażeń wertykalnych HBV

Waldemar Halota, Małgorzata Pawłowska
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 58-61
ICID: 911683
Abstract total views: 433
Full text total downloads: 607
Maximum downloads: 28 2015.11
Minimum downloads: 1 2011.11
Average monthly downloads: 6.07


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.