XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Badania asocjacyjne całego genomu w poszukiwaniu markerów odpowiedzi na leczenie u pacjentów przewlekle zakażonych wirusem HCV o genotypie 1
Krzysztof Domagalski, Andrzej Tretyn, Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota
Medical Science Review - Hepatologia 2010; 10 73-76
ICID: 911690
Abstract total views: 470
Full text total downloads: 2192
Maximum downloads: 66 2013.01
Minimum downloads: 4 2018.01
Average monthly downloads: 20.11


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2020
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.