XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Zakażenie genotypem 1 HCV – możliwości indywidualizacji terapii pegylowanym interferonem alfa 2a z ribawiryną
Krzysztof Simon
Medical Science Review - Hepatologia 2011; 11 52-56
ICID: 970948
Abstract total views: 333
Full text total downloads: 933
Maximum downloads: 37 2012.07
Minimum downloads: 1 2016.07
Average monthly downloads: 13.33


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2017
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.