XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Zakażenie genotypem 1 HCV – możliwości indywidualizacji terapii pegylowanym interferonem alfa 2a z ribawiryną
Krzysztof Simon
Medical Science Review - Hepatologia 2011; 11 52-56
ICID: 970948
Abstract total views: 533
Full text total downloads: 1266
Maximum downloads: 97 2018.04
Minimum downloads: 1 2019.09
Average monthly downloads: 13.61


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2019
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.