XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Problemy diagnostyczne w rozpoznawaniu HCC u pacjentów z marskością wątroby
Monika Pazgan-Simon, Krzysztof Simon
Medical Science Review - Hepatologia 2011; 11 71-74
ICID: 970951
Abstract total views: 753
Full text total downloads: 1200
Maximum downloads: 33 2014.01
Minimum downloads: 1 2020.07
Average monthly downloads: 11.65


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2020
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.