XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Problemy diagnostyczne w rozpoznawaniu HCC u pacjentów z marskością wątroby
Monika Pazgan-Simon, Krzysztof Simon
Medical Science Review - Hepatologia 2011; 11 71-74
ICID: 970951
Abstract total views: 602
Full text total downloads: 1058
Maximum downloads: 33 2014.01
Minimum downloads: 3 2016.12
Average monthly downloads: 12.75


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2018
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.