XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
News
Current issue
Archival Issues
Search
Newsletter
Manuscript Submission
 » 
Article statistics
 
Zastosowanie metod zabiegowych w leczeniu cholestaz wewnątrzwątrobowych
Irena Jankowska, Dorota Gliwicz, Piotr Czubkowski, Hor Ismail, Piotr Kaliciński, Józef Ryżko, Joanna Pawłowska
Medical Science Review - Hepatologia 2011; 11 118-121
ICID: 971063
Abstract total views: 569
Full text total downloads: 1290
Maximum downloads: 37 2012.07
Minimum downloads: 1 2011.12
Average monthly downloads: 15.36


Copyright © Medical Science Review - Hepatologia  2018
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.